ESET SECURE BUSINESS

[:vi]ESET Secure Business bảo vệ máy trạm (endpoint), điện thoại thông minh, máy chủ dữ liệu (file server), hệ thống mail server. Quản lý tập trung bằng ESET Security Management Center (ESMC)[:]