ESET PROTECT ENTRY

[:vi]ESET Endpoint Protection Advanced bảo vệ máy trạm (endpoint), điện thoại thông minh, máy chủ dữ liệu (file server). Quản lý tập trung bằng phần mềm Eset Security Management Center (ESMC).[:]