Sứ Mệnh

  • Nhân đôi sự hài lòng của khách hàng

Tầm Nhìn

  • Định hướng trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp, chất lượng, chọn lọc và cam kết bền vững

 

Giá trị cốt lõi

  • Phát triển, đào tạo nhân sự là yếu tố then chốt của thành công
  • Sáng tạo, luôn thay đổi tạo sự khác biệt để mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng
  • Tận tâm, chu đáo, phục vụ chuyên nghiệp, đặt quyền lợi và an toàn cho hệ thống của khách hàng lên trên hết.
  • Chọn lọc sản phẩm, chi phí hợp lý, dịch vụ ổn định.
  • Chữ Tâm bằng ba chữ Tài