HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Hóa đơn điện tử là giải pháp giúp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

  1. Các đơn vị có nhiều chi nhánh tại các Tỉnh/Thành phố
  2. Các tổ chức, Doanh nghiệp phát hành số lượng hóa đơn lớn như: Điện, nước, viễn thông, truyền hình

LỢI ÍCH

  • Tiết kiệm chi phí
  • Dễ dàng quản lý
  • Thuận tiện sử dụng
  • An toàn, dễ dàng khai thác dữ liệu

CHỨC NĂNG

  • Doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm với thông tin hóa đơn được phát hành và hạn chế rủi ro
  • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử
  • Thúc đẩy việc hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp