ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD CLOUD

[:vi]Quản lý sản phẩm bảo mật điểm cuối dựa trên đám mây (ESET Cloud Administrator):

– Bảo vệ máy trạm (Endpoint antivirus)

– Bảo vệ máy chủ dữ liệu (File server security)

– Quản lý tập trung bằng công nghệ đám mây (Cloud-based management)

– Dành cho doanh nghiệp từ 10-250 endpoint[:]