ESET PROTECT ESSENTIAL

[:vi]ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD bảo vệ máy trạm (endpoint), điện thoại thông minh, máy chủ dữ liệu (file server).
Quản lý tập trung bằng ESET Security Management Center (ESMC).[:]