Ipswitch® WhatsUp Gold Total Plus mạnh mẽ, dễ dàng để thử, mua và sử dụng phần mềm làm cho ứng dụng thống nhất, máy chủ và giám sát mạng dễ dàng.

  • Tìm và khắc phục sự cố trước khi người dùng bị ảnh hưởng
  • Đảm bảo băng thông được tối ưu hóa cho các ứng dụng quan trọng và dịch vụ
  • Tự động tìm kiếm, lập bản đồ, theo dõi và cảnh báo, kiểm kê và báo cáo

Tự động tìm kiếm và lập bản đồ mạng

Tìm kiếm xác định tất cả các thiết bị mạng của bạn bao gồm các routers, switches, servers, access points và hơn thế nữa. WhatsUp Gold có công nghệ Seed Scan giúp phát hiện tất cả các thiết bị trên mạng bằng cách tự động học topo mạng của bạn. Nó cũng có thể khám phá mạng bằng cách sử dụng Quét Phạm vi IP, từ Địa chỉ IP Bắt đầu và Kết thúc và phát hiện ra tất cả kết nối port-to-port và sự phụ thuộc mạng.

whatsup gold

WhatsUp Gold tự động tạo ra bản đồ mạng lớp 2/3 của cơ sở hạ tầng lõi, cơ sở hạ tầng Windows®, cơ sở hạ tầng không dây và hơn thế nữa. Nó giám sát các WLAN Controllers, Access Points, máy chủ, Routers, Switches, Thiết bị lưu trữ, Máy in. Bản đồ mạng tương tác độc đáo hiển thị toàn bộ môi trường IT của bạn từ đầu đến cuối, nhanh chóng hiển thị trạng thái của mọi thiết bị và cho phép bạn xem tình trạng mạng. Quản trị viên mạng có thể nhấp vào bất kỳ thiết bị nào để hiển thị trạng thái, thuộc tính và màn hình được chỉ định ngay lập tức hoặc có thể đi sâu vào các bảng điều khiển hiển thị dữ liệu hiệu suất chi tiết.

Giám sát Cloud

WhatsUp Gold tự động phát hiện, bản đồ và theo dõi tài nguyên đám mây của bạn từ các nhà cung cấp đám mây như Amazon Web Services và Azure. Các tài nguyên này được giám sát về tính khả dụng thông qua các tài nguyên API của mỗi nhà cung cấp đám mây. Sử dụng thuật toán nội bộ, WhatsUp Gold có thể xác định tính sẵn có của bất kỳ tài nguyên đám mây nào đang được theo dõi. Điều này mở rộng chức năng giám sát mạng đã được kiểm chứng của WhatsUp Gold tới đám mây lai và vượt ra ngoài khuôn viên để đảm bảo lưu lượng truy cập ổn định trên tất cả các hệ thống.

Quản lý và giám sát cơ sở hạ tầng của bạn

WhatsUp Gold liên tục giám sát sự sẵn sàng và hiệu suất của cơ sở hạ tầng từ các bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch và tường lửa thông qua các máy chủ, thiết bị lưu trữ, ứng dụng và các máy ảo VMware của bạn. Nói tóm lại, WhatsUp Gold có thể giám sát mọi thứ bằng địa chỉ IP có thể được truy cập bằng các giao thức giám sát tiêu chuẩn bao gồm ICMP, SNMP, WMI và SSH.

whatsup gold Giám sát ứng dụng

WhatsUp Gold cung cấp Profile ứng dụng chìa khóa trao tay cho phép bạn dễ dàng giám sát hiệu suất của các ứng dụng phổ biến của Microsoft như Exchange, SharePoint®, Dynamics, Lync®, SQL Server®, DNS, Internet Information Services (IIS), Active Directory® và Hyper-V® cũng như các hệ thống Linux và các máy chủ web Apache (Linux hoặc Microsoft). Bạn cũng có thể dễ dàng tạo các hồ sơ cho các ứng dụng trong nhà bằng một công cụ hồ sơ dễ sử dụng.

Phân tích lưu lượng mạng

WhatsUp Gold thu thập các bản ghi lưu lượng mạng bằng cách sử dụng các giao thức của Cisco NetFlow, NetFlow-Lite và NSEL, các giao thức Juniper J-Flow, sFlow và IPFIX cho các mạng đa nhà cung cấp. Điều này cho phép bạn tối ưu hóa hiệu năng mạng, cô lập các traffic lỗi, tắc nghẽn và thiết lập các chính sách sử dụng băng thông. WhatsUp Gold theo dõi, cảnh báo và báo cáo về interface traffic và sử dụng băng thông. Nó cung cấp dữ liệu chi tiết và có thể thực hiện được trên những người gửi, người nhận, các giao tiếp, các ứng dụng và các giao thức sử dụng băng thông mạng.

Giám sát ảo hóa

WhatsUp Gold phát hiện, lập bản bản đồ, giám sát, cảnh báo và báo cáo về hiệu suất cho máy chủ ảo và khách trong thời gian thực. Nó giữ một danh sách cập nhật của tất cả các máy ảo và các thuộc tính. Nó giám sát hiệu suất và mức tiêu thụ tài nguyên của máy chủ và khách, bao gồm CPU, Memory, Disk và Interface Utilization. Nó giám sát sự sẵn có và hiệu suất của các máy chủ ảo và thu thập các bản ghi sự kiện sử dụng cả công nghệ VMware và Hyper-V.

Quản lý Cấu hình

WhatsUp Gold tự động quản lý cấu hình và thay đổi cho các bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch và tường lửa trên mạng của bạn. Nó lưu trữ và kiểm tra cấu hình mạng, và cảnh báo và báo cáo về bất kỳ thay đổi. Quản trị viên mạng có thể đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đang chạy cấu hình được ủy quyền để bảo đảm mạng và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Điều này làm giảm thời gian và chi phí liên quan đến cấu hình thủ công và lặp đi lặp lại và các nhiệm vụ quản lý thay đổi. Kiểm tra thường xuyên có thể được lên lịch để chạy trên các thiết bị mạng để chứng minh sự tuân thủ các cấu hình lưu trữ với các mẫu cấu hình ngoài.

Giám sát phân tán

WhatsUp Gold mở rộng tầm nhìn của bạn bằng cách giám sát các mạng phân tán. Điều này mở rộng khả năng giám sát mạng của bạn để cho phép bạn theo dõi các thiết bị trên các mạng được phân đoạn trên nhiều địa điểm địa lý. Lưu ý rằng tính năng này sẽ yêu cầu giấy phép WhatsUp Gold bổ sung.

Failover tự động và thủ công

WhatsUp Gold có thể hỗ trợ chuyển đổi dự phòng để đảm bảo tính sẵn sàng cao cho máy chủ WhatsUp Gold. Điều này cho phép bạn thiết lập chuyển đổi dự phòng tự động có thể dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện cụ thể có thể kích hoạt chuyển đổi dự phòng cho máy chủ dự phòng. Nếu bạn cần linh hoạt hơn và kiểm soát, một failover có thể được bắt đầu bằng tay để bảo trì định kỳ hoặc ngừng hoạt động và thời gian chết. Lưu ý rằng tính năng này sẽ yêu cầu giấy phép WhatsUp Gold bổ sung.

Cảnh báo và hành động thông minh

WhatsUp Gold cung cấp các cảnh báo thời gian thực qua email, text và log. Các cảnh báo cho phép bạn xử lý trước các vấn đề trước khi tác động đến người dùng, ứng dụng và doanh nghiệp. WhatsUp Gold phát ra cảnh báo khi thiết bị hoặc màn hình thay đổi trạng thái (ví dụ: trạng thái tăng lên hoặc giảm đi) hoặc khi đạt ngưỡng hiệu suất – ví dụ: khi mức sử dụng bộ nhớ vượt quá 75%. Thông báo “thông minh” của WhatsUp Gold sử dụng các phụ thuộc mạng được xác định tự động trong quá trình phát hiện để loại trừ các thông báo ảo và nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về mạng. Trung tâm Cảnh báo của WhatsUp Gold hiển thị các cảnh báo dựa trên ngưỡng trong một bảng điều khiển đơn.

Bạn có thể tạo các chính sách hành động cho các cảnh báo bao gồm sự kiện log, email, nhắn tin và các hành động tự sửa chữa tự động như khởi động lại dịch vụ ứng dụng hoặc bất kỳ hành động nào khác có thể được bắt đầu bằng kịch bản PowerShell. WhatsUp Gold thậm chí còn cho phép bạn phản hồi các sự cố với các hành động quản lý cấu hình mạng tự động như sao lưu hoặc khôi phục cấu hình thiết bị mạng.

Báo cáo & Kiểm kê

WhatsUp Gold cung cấp môi trường báo cáo dễ dàng tùy chỉnh. Bạn có thể chọn từ hàng trăm chế độ xem hoặc dễ dàng tạo bảng điều khiển kéo và thả để đánh giá nhanh về sức khoẻ CNTT tổng thể – thậm chí cả bảng điều khiển chi tiết sâu để cô lập các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu năng. Các trang tổng quan này có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết các sự cố về hiệu suất trong tổ chức của bạn.

Màn hình Hiệu suất Thời gian thực cung cấp báo cáo cực kỳ chi tiết khi khắc phục sự cố hoặc cô lập một vấn đề. Các báo cáo này có thể được thêm vào bất kỳ chế độ xem trang tổng quan nào và được định cấu hình để hiển thị thống kê thời gian thực cho bất kỳ trình giám sát hiệu suất nào. Với tính linh hoạt để tạm dừng và xuất dữ liệu, các báo cáo này có thể cải thiện đáng kể thời gian giải quyết vấn đề.

WhatsUp Gold cũng có tính năng tích hợp báo cáo kiểm kê tài sản bao gồm phần cứng, báo cáo về phần mềm và bản cập nhật được cài đặt, báo cáo bảo hành và hơn thế nữa. Các báo cáo này tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc và có thể giảm hoạt động kiểm kê CNTT cuối năm từ vài tuần tới vài phút. Các báo cáo cũng sẽ giúp bạn tìm tài nguyên phần cứng chưa được sử dụng có thể được triển khai lại và xác định phần mềm không có giấy phép để tránh chi phí thực sự đắt.